Skip to main content

Quy chế hoạt động

Website https://yumangel.vn/ do Công ty TNHH Đại Bắc thực hiện và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, thành viên, các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Yumangel cho phép sử dụng dịch vụ. Tất cả thành viên phải tuân thủ những điều được quy định bởi Yumangel dưới đây.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành. Thành viên khi tham gia vào Yumangel phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong quy chế này.

1. Quy định chung

Tên Miền: Trang Yumangel được vận hành thông qua tên miền duy nhất là https://yumangel.vn/ và do Công ty TNHH Đại Bắc toàn quyền quản lý và sử dụng.

Định nghĩa chung:

  • Bên cung cấp: Là Công ty TNHH Đại Bắc
  • Bên sử dụng: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sức khoẻ được đăng trên Yumangel. Bên sử dụng có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
  • Thành viên: Bao gồm bên cung cấp, bên sử dụng, cộng tác viên và cả khách truy cập Website.

2. Quy trình tư vấn trực tuyến

  • Bước 1: Khách hàng tìm kiếm thông tin cần tư vấn tại https://yumangel.vn/
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu (Họ tên, Điện thoại, Email,…).
  • Bước 3: Khách hàng kiểm tra email để xác nhận thông tin.
  • Bước 4: Sau khi nhận thông tin của người sử dụng dịch vụ, Bộ phận CSKH của Yumangel sẽ liên lạc với khách hàng thông qua số điện thoại được cung cấp bằng đường dây hỗ trợ để xác thực thông tin tư vấn. Trường hợp người sử dụng dịch vụ không cung cấp đầy đủ thông tin cũng như thông tin không chính xác hoặc Yumangel nghi ngờ không tin không chính xác, chúng tôi có quyền không thực hiện dịch vụ và sẽ thông báo đến khách hàng qua điện thoại hoặc email đã cung cấp.
  • Bước 5: Yumangel có thể thực hiện tư vấn ngay tại số điện thoại khách hàng đã cung cấp hoặc khách hàng đến trực tiếp công ty được thông tin trên website của Yumangel để được tư vấn.

3. Xử lý kỹ thuật

Yumangel cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của chúng tôi Yumangel sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Yumangel không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do chúng tôi gây ra.

ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Tất cả thành viên bao gồm Yumangel cam kết thực hiện đúng với những điều ghi trong chính sách này.