Skip to main content

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Yumangel tiếp nhận khiếu nại qua các hình thức sau:

  • Tại website thông qua các kênh bình luận
  • Qua số hỗ trợ: 1800 1125
  • Qua email: dadaychuy.dbc@gmail.com hoặc trực tiếp tại Công ty TNHH Đại Bắc.

Yumangel tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, sản phẩm cung cấp phải đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm. Việc giải quyết khiếu nại thông qua cơ sở thỏa thuận và đàm phán của các bên liên quan.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.